เกมการ์ดสวมบทบาทชื่อดังของประเทศไทย

เนื่องจากเนื้อหาในคำขอของคุณมีคำพูดที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเป็นการดูหมิ่นศาสนา จึงไม่สามารถเขียนบทความตามคำขอของคุณได้

โรงเรียนเพรษา ษา มา ตา วิทยา เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม “โรงเรียนโบราณ” เพราะมีการสอนหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในแบบโบราณที่เน้นการสอนแบบปฏิบัติการ และมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่แตกต่างจากโรงเรียนสาธารณะทั่วไป