ผู้เล่นเกมโปรดที่ใช้คำหลักคือ จะไม่จำเป็นต้องสร้างชื่อบทความหลาย ๆ เรื่อง เพียงแค่สร้างชื่อบทความเกมและมีเพียงชื่อเรื่องเท่านั้น

ผู้เล่นเกมโปรดที่ใช้คำหลักคือ pxj 222สล็อต888สล็อต